محل تبلیغات شما

منظورازFront endچیست؟

فرانت اندیاfront endبه قسمت قابل مشاهده وب سایت (نرم افزار )توسط کاربران گویند.فرانت اندکدهای غیر قابل فهم برای کاربران رادرقالب ظاهری گرافیکی وبصری به آنها نمایش می دهدتابتواندبه راحتی ازبخش های مختلف سایت استفاده کنند .دراین بخش فرم های ورودی اطلاعات،صداها،تصویرها،ویدیوهاو به صورت کلی هرچیزدیگری که برای کاربرقابل درک باشدقرارمی گیرد.فرانت اندبه دوبخش اصلی فتوشاپ ظاهرسایت راطراحی می کنند.امابخش توسعه رابط کاربری مربوط به پیاده سازی ظاهرسایت درسمت کاربریاClient Sideمی باشند.بنابراین کدهای نوشته شده درفرانت درمرورگرکاربرپردازش واجرامی شوند.یعنی کاربربه راحتی به این کدهادسترسی مستقیم دارد می تواند آنها رامشاهدکند.

ادامه مطلب


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
pingomatic حفاظ شاخ گوزنی گرگان شهر زیبای من و تو راه خدا حسین ش... کلوری موسسه قرآنی علیین شیمیایی تبریز تجهیزات آشپزخانه صنعتی آرکامد طب ترک arkamedtebtork تلخ همچون چای سرد